Beschrijving van het museum

Artikel bewerten
(0 Stimmen)

Het Streekmuseum in Wolfhagen

Een nieuw museum in het oude “Renthof” en in de “Zehntscheune”. Het “Renthof” omvat 7 afdelingen. In de laatste tijd konden nieuwe tentoonstellingsstukken verworven worden. Ledere afdeling behandelt een in zich afgesloten onderwerp, waarover in de vorm van texten en abeeldingen geinformeerd wordt. Over enkele onderwerpen zijn geschriften verschenen, die in het museum verkocht worden. De “Zehntscheune” herbergt de afdelingen 8 – 12.

Museu

= Renthof =

Afdeling 1 – Vroegste geschiedenis en pre-historie
Vondsten en uitgravingsstukken uit het oudste steentijdperk (paleolithikum) 100.000 v. Chr., uit het middelste steentijdperk (mesolithikum) 8000 – 3500 v. Chr., uit het jongste steentijdperk (neolithikum) 1800 – 800 v. Chr., en uit het ijzeren tijdperk vanaf 800 v. Chr. Naast werktuigen vormen in het bizonder de begraafmethoden een zwaartepunt:
Een stenen grafkist met een “zielengat” (neolihikum), heuvelgraven uit het bronzen tijdperk en urnengraven uit het ijzeren tijdperk. Apart te vermelden is nog de waardevolle menhir uit Istah (neolithikum)

Afdeling 2 – De kerk in de middeleeuwen
In het door de Chatten bewoonde gebied, dat door Bonifatius gekerstend werd, liggen de St. Petrikerk op de Schützeberg, het klooster Hasungen op de berg Burghasungen en een reeks van dorpskerken. Vanaf 1226/31 komen de St. Annakerk en het hospital van de nieuw gevestigde stad Wolfhagen erbij. Doopvonten, sarkofaag, kapitelen, timpanen, deurlist en Christusrelief.

Afdeling 3 – Burchten en steden in de middeleeuwen
Vondsten en uitgravingsstukken van burchten in het land om Wolfhagen, in het bizonder de Weidelsburcht en burcht Rödersen in het dal van de Erpe. Kultuur van het degelijks leven en ridderkultuur.
Vondsten en uitgravingsstukken uit verwoeste dorpen, uit de stad Wolfhagen en uit de verwoeste stad Landsberg. Kultur van het dagelijks leven, zegels en munten. Aweer en wapens in de middeleeuwen. Handboog en stenenkogels. Opmerkelijk: Het met stro gewikkelde plafond en de met zandsteen en helmgras gemaakte muur.
Luminarium (steen die voor belichting en verwarming zorgde), komt zeer zelden voor. Grafsteen van Ludwig IV van Thrüringen, stichter der stad Wolfhagen (kopie, oorspronkelijke steen ist in de Georgskerk te Eisenach).

Afdeling 4 – Ambachte en gilden
Veel bewoners van het platteland waren werklieden. De exponaten laten de specifische werktuiggereedschappen zien. Gildewinkel, gildeborden, gildevlaggen en werktuig en gerredschappen: steenzaag,naaimachine, een werktuig om touwen te maken, handwerkprodukten: stofdruk, pottenbakkerijen, kachels en kachelstenen, smederijwerktuig, tinwerktuig, dokumenten over het gildewezen en ambachtsleven: leerling, gezel, meester, handwerksreglementen, ambacht en maatschappij.

Adeling 5 – De burger in de middeleeuwen
De burger in de stad en op het platteland. Platen en dokumenten. De burger en de stad, de burger en de staat. Platen en dokumenten. Exponate over de waterverzorging, bescherming brandweer, rechts – en geldsystem, verkeerswzen en houtvoorziening.
De burger en de kerk. De burger en het verenigingsleven: platen, dokumenten, exponaten. De joden als minderheid. Wolfhagen als garnizoensplaats in verleden en heden. Militaristische tentoonstellingsstukken.

Afdeling6 – Binneninrichting van handwerksbedrijven
Schoenmakersbedrijf Timmermansbedrijf

Afdeling 7 – Werkzaamheden en levensvormen in de agrarische maatschappij
Van vlas tot linnen – van schaap tot wol – van melk tot boter – in de keuken en in de provisiekamer – op de dorsvloer – volksdracht van Wolfhagen. In de hal: oogstkrans.
IN DE HAL: Portraits van prominente burgers uit Wolfhagen en omgevining: Tilemann Elhen von Wolfhagen, Hans Staden, Ludwig Emil Grimm, Conrad Abee.
Avondmahlstafel uit de hugenotenkerk te Leckringhausen, 18e eeuw.
Vlaggen die het liberalisme en nationalisme tot onderwerp hebben.

BUITEN, AAN DE ZUIDELIJKE WAL:
Produkten van metselaars uit verschillende epochen en met verschillende doeleinden: grensstenen-kachelstenen-sarkofaag-meetstenen-bronnen-stenen en waterstenen. Deuren uit de kelder van het raadhius (13e eeuw, romaans) en zuilen uit de kelder van een burgerhuis.

= Zehntscheune =

Zehntscheune

Afdeling 8
Geschiedenis van het huis en de architektuur van het vakwerk in deze streek. Oorspronkelijke objekten zoals poorten, deuren, versierde stukken hout, naast rekonstrukies van huismodellen (1:20) van huistypen van de streek tussen oostelijk Westfalen (Nederduitsland) en Hessen/Thüringen (Middenduitsland). Windwijzers en bouwsteenelementen.

Afdeling 9
9a Beeldmateriaal in en om Wolfhagen Muurversieringen, platen en andere voorstellingen die inzicht geven hoe de bewoners in deze streek hun omgeving en de wereld zagen. Hier zijn ook inbetrokken de kulturele “produkten” van de mensen die uit het oosten van Europa stammen, uit gebieden die vroeger tot Duitsland gehoord hebben, en nu in Wolfhagen een tweede “Heimat” gefonden hebben. 9b Galerie De galerie bevat werken van hedendaagse kunst enaressen en kunstenaars, die zich in het bezit van het museum befinden. In onregelmatige afstanden vinden bizondere tentoonstellingen plaats.

Afdeling 10 – Geologie
Deze afdeling wil een indruk geven van de zich steeds herhalende ontwikkelingsgeschieden is van de aarde in het algemeen en van de bodem van Wolfhagen in het bizonder. Gesteente en fossilien maken zichtbaar hoe het leven op de aarde zich heeft nontwikkeld. Een model toont de binnenkant van een vulkan.

Afdeling 11 – “Ludowinger”
Het “Boek der Ludowinger” en model van de stad. Model van de stad Wolfhagen, toestand bij de oprichting in 1530. Het “Boek der Ludowinger” geeft de geschiedenis der Ludowinger weer in de 13e eeuw en hun aandeel van het politische en geestelijke leven in de geschiedenis van het avondland. In het middelpunt staan Ludwig IV en zijn vrouw Elisabeth, beter bekend onder de naam Heilige Elisabeth (Marburg/Lahn)

Afdeling 12 – “Wahrhaftige Historia”
Hans Staden, reiziger naar Brasilie in de 16e eeuw. Hans Staden was als zeevaarder, schutter en avonturier naar Brasilie gegaan en werd daar door Indianen gevangen genomen. Deze uit Wolfhagen komende man schreef met zijn “waarachtige historie” het eerste in duitse taal verschenen dokument over volkenkunde.

Geologische tijdtafel “Geologischer Zeitweg”:
De geologische tijdtafel verbindt het “Renthof” met de “Zehntscheine”. Op 30 meter lengte worden 600 miljoen jaren op juiste schaal weergegeven. De stenen die aan de rang zijn opgesteld stammen uit Noord- en Middenduitsland en uit de omgeving van Wolfhagen. Zij geven inzicht in de verscheidenheid der strukturen in het gesteente.

Gidsen voor bezoekers
Uitgegeven geschriften:

Serie MUSEUMSGIDSEN:
Band 2/3:
Kerk, burcht, en stad in de middelleeuwen
Band 4:
Handwerk en gilden
Band 5:
De Burger in de maatschappij
Band 6:
Museum en school
Band 10:
De geologie van de omgeving van Wolfhagen.
Serie ONDERZOEK
Band 1:
Sakraal en burgerlijk tingereedschap in het oorspronkelijk distrikt Wolfhagen.
Band 2:
Hugenotten in Leckringhausen, Wolfhagen en Ippinghausen.
Band 3:
Beeldmateriaal uit de omgeving van Wolfhagen.
Illustratiemateriaal hoe de bewoners uit de kleinstad en op het land hun kamers versierden in de 19e en 20e eeuw.
Band 4:
Schuttersverenigingen in de omgeving van Wolfhagen.
Band 5:
De geschiedenis vanhet huis en de architektuur van het vakwerk in de omgeving van Wolfhagen.
Band 6:
De inschriften in de vakwerkbalken van de huizen in en om Wolfhagen
Serie BIZONDERE TENTOONSTELLINGEN
Band 1:
Gisela Petschner – schilderijen en grafieken.
Band 2:
De stichters en raadsheren van Wolfhagen De Thüringer Ludowinger en hun betekenis in de geschiedenis van de 13e eeuw.
Serie TENTOONSTELLINGS-BROSCHURES
Oude vlaggen uit de omgeving van Wolfhagen. Het “Riesengebirge” in het werk van de kunstenaar Friedrich Iwan. Bovendien: Wolfhagen op oude postkaarten. De stoelmaker Hermann Kellenbenz: Schetsen van onderweg.
De timmerman zoals hij in de 19e en vroege 20e eeuw weergegeven werd.
Wolfram Aust: Landschappen, Basaltstenen
Klostermuseum Hasungen
Een filiale van het streekmuseum van Wolfhagen is ondergebracht in het gedeeltelijk als museum eingerichte “Dorfgemeinschaftshaus”, waarlich “Spoilien” (dit zijn reststukken van een stenen kunstwerk) bevinden van een voormalig benediktijns klooster (zie: Gids van het kloostermuseum Hasungen)
Het ist de moeite waard dit museum optezoeken in samenhang met de beklimming van de basaltberg boven het dorp Hasungen (autobaanafslag Zierenberg/Wolfhagen).